Obchodní podmínky

Úvod

Cestovní agentura ŠKOLNÍ STONOŽKA (dále jen CA) je také autorizovaným prodejcem zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK) a ubytovacích zařízení (dále jen UZ), se kterými má řádně uzavřené smlouvy o obchodním zastoupení a plné moci o obchodním zastoupení.Cestovní agentura je firma, která prodává jednotlivé zájezdy cestovních kanceláří či jiné služby. Jedná se o vázanou živnost.Cestovní agentura je však legitimním dodavatelem jednotlivých služeb cestovního ruchu (pronájmy mikrobusů,pronájmy autobusů,zajištění ubytování pro školy i pro rodiny, prodej letenek, hotelové ubytování atd.), které sama přímo sjednává bez účasti cestovní kanceláře. Pokud se jedná o společnosti vozící turisty do České republiky, pak je zde ve větší míře zastoupena činnost cestovních agentur neboť opětovně poskytované služby nevyžadují povinnost se pojistit proti úpadku cestovní kanceláře (zejména z důvodu, že pokud se jedná o zájezdy, pak konečným prodejcem je zahraniční společnost v místě bydliště turisty, která má povinnost se pojistit dle zákonů té které země).Rozdíl mezi cestovní kanceláří a cestovní agenturou spočívá v tom, že cestovní agentura působící v České republice nesmí prodat svou službu složenou z více složek (například cestování a ubytování, které by sama zorganizovala), nemusí mít zájezdy pojištěny a přímo neodpovídá za jejich průběh. Cestovní agentura je pouze zprostředkovatelem prodeje zájezdů.

Výhodou ŠKOLNÍ STONOŽKY je, že jakýkoliv zájezd, výlet, nebo pobyt si najdete na internetu, v katalogu, v akčních nabídkách v novinách a časopisech vám zajistíme za naprosto stejné ceny a navíc dostanete komplexní servis včetně zajištění všech cestovních smluv, vyřízení veškeré administrativy spojené s rezervací, zpracováním agendy a platbou. Pohlídáme vám termíny dodání cestovních dokladů a letenek a voucherů, které ke své cestě potřebujete. Zajistíme vám dopravu po České republice i Evropě popřípadě na místo odjezdu (autobusu, vlaku, lodě atp.). Zajišťujeme i dopravu u pobytových zájezdů, kde doprava není součástí zájezdu, u školních výletů a školních akcí ŠKOLNÍ STONOŽKY

Všechny zastoupené CK jsou pojištěny proti úpadku a jsou prověřeny několikaletou obchodní historií. Doklad o zákonném pojištění každé z cestovních kanceláří obdrží zákazník spolu s cestovní smlouvou.

Ceny, slevy, bonusy

ŠKOLNÍ STONOŽKA nabízí školní poznávací a pobytové výlety,školy v přírodě, dovolené pro učitele, zájezdy a dopravu za naprosto stejné ceny jako pořádající CK i UZ, a to včetně veškerých slev, věrnostních bonusů, akčních výhod apod.

Oficiální ceny zveřejněné cestovní kanceláří kdekoli na internetu, v katalogu, v akčních nabídkách v novinách a časopisech jsou naprosto stejné jako ceny, které nabízí ŠKOLNÍ STONOŽKA . Navíc obdržíte kompletní servis při zajištění, rezervaci, platbě a realizaci vašeho vybraného produktu.

Vzhledem k objemu zadávaných dat internetová aplikace ŠKOLNÍ STONOŽKA nezaručuje stoprocentní správnost a přesnost všech vystavených informací na webových stránkách. ŠKOLNÍ STONOŽKA si vyhrazuje právo na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při přepisu zájezdů do databáze serveru, i po rezervaci. ŠKOLNÍ STONOŽKA nenese odpovědnost za případné škody klienta vzniklé v souvislosti s nepřesnými daty na stránkách ŠKOLNÍ STONOŽKA .

Závazná cena je na cestovní smlouvě a v cestovních podmínkách cestovní kanceláře a ubytovacího zařízení. Pro zákazníka všechny ceny osobně ověřujeme u cestovních kanceláří a ubytovacích zařízení. Všechny ceny a detaily zájezdu jsou závazné na cestovní smlouvě a cestovních pokynech, které zasílají cestovní kanceláře a ubytovací zařízení

Objednávka a postup při rezervaci

Každý zákazník může na stránkách www.skolnistonozka.cz, elektronicky s použitím svého vlastního jedinečného hesla,telefonicky nebo poštou nezávazně objednat neomezený počet výletů, pobytů a zájezdů.

Po obdržení nezávazné objednávky pracovník ŠKOLNÍ STONOŽKY ověří, zda je výlet volný a pokud ano,vytvoří předběžnou rezervaci na zákazníkovo jméno. Pokud zájezd volný není, oznámí to ŠKOLNÍ STONOŽKA zákazníkovi a navrhne mu vhodné alternativy. Doba předběžné rezervace bývá zpravidla jen několik dnů, u zájezdů na last minute zpravidla několik hodin.

Okamžitě po vytvoření rezervace kontaktuje koordinátor ŠKOLNÍ STONOŽKY zákazníka a sdělí mu, do kdy je zájezd rezervován a celkovou cenu výletu, pobytu, dopravy i zájezdu. Zákazník se musí během trvání rezervace rozhodnout, zda výlet, pobyt, dopravu i zájezd objedná, či nikoli. Pokud se rozhodne kladně, sdělí pracovníkovi ŠKOLNÍ STONOŽKY všechny údaje potřebné k vyplnění cestovní smlouvy (někdy též přihláška k zájezdu, smlouvy o poskytnutí ubytování, smlouvy o poskytnutí dopravy a ostatní smlouvy o poskytnutí služeb). Vyplněnou cestovní smlouvu (někdy též přihláška k zájezdu, smlouvy o poskytnutí ubytování, smlouvy o poskytnutí dopravy a ostatní smlouvy o poskytnutí služeb) pošle koordinátor ŠKOLNÍ STONOŽKY mailem nebo poštou zákazníkovi společně s všeobecnými obchodními podmínkami ŠKOLNÍ STONOŽKY a způsobem platby. Smlouva takto zaslaná má ze zákona stejnou platnost, jako originál zaslaný poštou. Zákazník smlouvu zkontroluje, případně doplní data o spolucestujících a podepsanou smlouvu odešle mailem do ŠKOLNÍ STONOŽKY spolu s dokladem o uhrazení platby. Svým podpisem zákazník stvrzuje správnost údajů na cestovní smlouvě, souhlas s obchodními podmínkami ŠKOLNÍ STONOŽKY a souhlas s tím, že obdržel všechny přílohy, které tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy (někdy též přihlášky k zájezdu, smlouvy o poskytnutí ubytování, smlouvy o poskytnutí dopravy a smlouvy o poskytnutí služeb). Po obdržení podepsané cestovní smlouvy a dokladu o provedení platby, zasílá koordinátor ŠKOLNÍ STONOŽKY cestovní smlouvu k potvrzení pořádající CK, UZ. Smlouva se stává závaznou v okamžiku jejího potvrzení ze strany pořádající CK, UZ. Pokud ve zcela výjimečném případu CK, UZ smlouvu nepotvrdí, vrátí ŠKOLNÍ STONOŽKA zákazníkovi neprodleně všechny jeho uhrazené platby. Zákazník však nemá nárok na náhradu škody. ŠKOLNÍ STONOŽKA nenese odpovědnost za následky pozdního obdržení podepsané cestovní smlouvy, nebo za následky vzniklé vyplněním chybných údajů v cestovní smlouvě.

ŠKOLNÍ STONOŽKA si vyhrazuje právo na opravu případných nepřesností, které mohly vzniknout překlepem či chybou při zadávání dat do systému. Stejně tak si ŠKOLNÍ STONOŽKA vyhrazuje právo nepřijmout neúplné, či matoucí objednávky (např. s chybějícím telefonním číslem) a to i bez odpovědi zákazníkovi.

Platba

Informace o ceně zájezdu, způsobu platby, termínech splatnosti a čísle konta, na které se má zájezd zaplatit, jsou uvedeny v cestovní smlouvě (někdy též přihlášky k zájezdu, smlouvy o poskytnutí ubytování, smlouvy o poskytnutí dopravy a smlouvy o poskytnutí služeb). Obecně platí, že u zájezdů objednávaných více jak 30 dní před odjezdem, platí zákazník zálohu dle podmínek ŠKOLNÍ STONOŽKY (obyčejně 50% z celkové ceny zájezdu) v den podpisu cestovní smlouvy a doplatek nejpozději 30 dní před odjezdem. U zájezdů objednávaných méně jak 30 dní před odjezdem (např. last minute) platí zákazník celkovou cenu jednorázově v den podpisu smlouvy. Platby lze provést bankovním převodem na účet ŠKOLNÍ STONOŽKY, složenkou, složením hotovosti v bance, nebo pověřenému pracovníkovi CA ŠKOLNÍ STONOŽKA po předložení průkazu totožnosti. Konkrétní způsob platby závisí na podmínkách pořádající CK, UZ a je vždy specifikován v cestovní smlouvě (někdy též přihlášky k zájezdu, smlouvy o poskytnutí ubytování, smlouvy o poskytnutí dopravy a smlouvy o poskytnutí služeb). Platba se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání dané částky na daný účet, popřípadě potvrzením zálohovou fakturou, příjmovým dokladem po zaplacení pověřenému pracovníkovi v kanceláři firmy, nebo při osobním převzetí hotovosti při současném předložení průkazu totožnosti. ŠKOLNÍ STONOŽKA nenese odpovědnost za následky pozdní platby zálohy nebo doplatku ze strany zákazníka.

Individuální dovolená

Při sjednávání rezervací a pronájmů působí v některých případech ŠKOLNÍ STONOŽKA v roli prostředníka. Případný smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem a poskytovatelem ubytování. Informace o poskytovateli ubytování jsou u těchto rezervací vždy uvedeny.

Cestovní doklady

Zákazník je informován o konkrétním způsobu předání všech potřebných dokladů, jako je ubytovací poukaz,elektronická jízdenka, letenka apod., zhruba jeden týden před začátkem zájezdu, kdy obdrží od ŠKOLNÍ STONOŽKY pokyny k odjezdu či odletu. Pokyny jsou zasílány e-mailem nebo poštou, dle přání zákazníka.

V případě zahraniční cesty je zákazník povinen mít platný cestovní pas s dostatečnou dobou platnosti, tak jak je vyžadováno danou zemí, popřípadě platný OP, pokud se jedná o zemi ze Shenghenského prostoru. Zákazník si rovněž musí před odjezdem vyřídit všechny vízové formality, pokud to země vyžaduje a zjistit podmínky pro vstup do dané destinace. Veškeré potřebné informace lze najít na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR (www.mzv.cz). V případě nejasností Vám ochotně poradí náš koordinátor.

Storno podmínky

Před podepsáním smlouvy a zaplacením zálohy může zákazník zájezd stornovat bez stornopoplatků. Poté se vše řídí storno podmínkami pořádající CK, UZ, nebo CA. Zrušení objednávky musí zákazník doručit e-mailem či faxem do ŠKOLNÍ STONOŽKY, která celou věc předává neprodleně k vyřízení CK, UZ, nebo CA.

Reklamace

ŠKOLNÍ STONOŽKA ze zákona nezodpovídá za kvalitu poskytnutých služeb ze strany CK, UZ a také za ni nemůže reklamace vyřizovat. Zákazník však může reklamaci k zájezdu předat písemně u ŠKOLNÍ STONOŽKY, která ji postoupí pořádající CK, UZ a bude zákazníkovi nápomocna s jejím vyřízením. Lhůta pro uplatnění reklamace je do tří měsíců od skončení zájezdu, popřípadě ode dne, kdy měl zájezd skončit. K reklamaci doporučujeme přidat reklamační protokol z místa pobytu podepsaný delegátem CK,UZ, fotodokumentaci apod. CK, UZ, je povinna se k reklamaci vyjádřit ve lhůtě stanovené zákonem.

Pojištění

ŠKOLNÍ STONOŽKA jako CA může pro jednotlivé účastníky zájezdu uzavřít jako zástupce smluvních pojišťoven pojištění pro cestu a pobyt i nadstandardní pojištění pro storno zájezdu. Toto pojištění není automatickou součástí služeb. V případě, že kdokoliv z účastníků zájezdu o takové pojištění projeví individuální zájem, je s ním uzavřena individuální cestovní smlouva a smlouva o pojištění na konkrétní jméno tohoto účastníka. Pokud zájezd, výlet či pobyt pořádá organizace na hromadnou smlouvu (např. škola, sportovní klub atp.) není takové individuální pojištění ze zákona pro celou organizaci možné.

Ochrana osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. ŠKOLNÍ STONOŽKA prohlašuje, že zpracovává osobní údaje na základě smlouvy se správcem, tedy pouze v rozsahu a za podmínek, které stanovil správce (pořádající CK, pojišťovna apod.). ŠKOLNÍ STONOŽKA dále prohlašuje, že poskytnuté údaje jsou chráněny ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. a budou sloužit výhradně a pouze jen pro potřeby ŠKOLNÍ STONOŽKY. Odesláním nezávazné objednávky, či podepsáním cestovní smlouvy dává zákazník ŠKOLNÍ STONOŽCE souhlas se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů na dobu neurčitou. Zákazník může kdykoli písemně zrušit svůj souhlas a jeho data budou z databáze ŠKOLNÍ STONOŽKY vymazána.

Copiright ŠKOLNÍ STONOŽKA

Obsah stránek serveru www.skolnistonozka.cz je chráněn autorským zákonem. Bez dalšího souhlasu je povoleno kopírování a užití tapet a spořičů obrazovky pro nekomerční účely! Kopírování a šíření jiného obsahu v jakékoli podobě bez písemného souhlasu autorů je nezákonné.

Přihlašte se Registrace
Školní stonožka - logo